Všeobecné obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky

Viva Residence, s.r.o.

ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

Společnost Viva Residence, s.r.o. se sídlem na adrese Viničná 153 ,293 01, Mladá Boleslav, registrována pod identifikačním číslem 07929498, společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 310060, (dále jen jako „Hotel “)

objednatel – jako fyzická či právnická osoba

(dále jen „objednatel“).

Tyto podmínky platí obecně pro všechny hotelové Hosty a Agentury i ostatní subjekty, se kterými není sjednána písemná smlouva o poskytování služeb.

REZERVACE UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB:

1. Rezervace ubytování a dalších služeb v Hotelu a potvrzení této rezervace ze strany hotelu je možné pouze písemně, emailem, případně v rezervačním systému.

2. Rezervace se považuje za platnou a závaznou v případě, že Hotel písemně potvrdí Hostovi provedenou rezervaci, nebo host obdrží automatické emailové potvrzení generované příslušným online rezervačním systémem.

3. Rezervace je dokončena úhradou ubytování v hotovosti, platební kartou, nebo bankovním převodem, případně uhrazením sjednané zálohy ve výši objednaného ubytování a služeb. Mohou být stanoveny individuální podmínky.

4. V případě, že Hotel nebo Host nesplní podmínky, které jsou uvedeny v bodu 3., Hotel nemusí ubytování a služby poskytnout.

5. Údaje, které jsou uvedeny na potvrzení rezervace jsou závazné pro obě strany

CENY, STORNOVACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6. Cena je uvedena za zvolený a hotelem potvrzený počet osob pokoj a noc.

7. Městský poplatek je zahrnut v ceně ubytování. Výše městského poplatku je určena vyhláškou města Mladá Boleslav.

8. Zrušení potvrzené rezervace je možné učinit rovněž pouze písemnou formou, tedy emailem. Přesný způsob zrušení rezervace je daný rezervačním systémem, který byl pro rezervaci využit, stornopoplatky mohou být aplikovány.

9. Při zrušení rezervace, která byla zadána přes externí poskytovatele (např. booking.com nebo HRS.com) je nutné rezervaci zrušit taktéž přes tohoto poskytovatele způsobem, který poskytovatel vyžaduje a za podmínek rezervace, stornopoplatky mohou být aplikovány.

10. Storno podmínky: Každá jednotlivá rezervace má individuálně stanovené storno podmínky. Poplatek za zrušení rezervace, či pozdní storno rezervace je účtováno dle storno podmínek platných pro konkrétní rezervaci.

11. Změna rezervace, tj. přesun objednaných služeb na jiný termín je považován za zrušení původní rezervace a řídí se stejným režimem jako zrušení rezervace.

12. Ubytování je možné uhradit v hotovosti nebo platební kartou, a to v korunách českých, případně v EUR.

13. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

14. Hotel si vyhrazuje právo předběžné předautorizace karty Hosta, a to až do výše celkové částky za ubytování.

15. V případě nedojezdu hosta je rezervace stornována a Hotel je oprávněn účtovat částku ve výši objednaného ubytování na celý pobyt Hosta.

PRÁVA A POVINNOSTI HOSTA:

16. Host má právo užívat rezervovaných prostor a jejich vybavení, stejně tak jako vybavení společných prostor

17. Host je odpovědný za všechny škody způsobené v pokoji během pobytu a souhlasí s tím, že uhradí případné náklady na opravy, výměny nebo zvláštní čištění. Výše úhrady bude určena hotelem.

18. Host je povinen veškeré závady a případné nedostatky reklamovat bezodkladně během svého pobytu v hotelu, aby mohla být sjednána náprava.

19. Host je povinen nejpozději v den příjezdu před poskytnutím ubytování uhradit náklady spojené s využitím služeb Hotelu, včetně doplňkových služeb, nebylo-li dohodnuto jinak. V případě neuhrazení částky je Hotel oprávněn účtovat odpovídající částku z platební karty hosta, a to kdykoliv i po odjezdu hosta.

20. Doba přihlášení do hotelu je od 16:00 v den příjezdu. Dřívější přihlášení je možné pouze po dohodě s Hotelem a za poplatek Doba odhlášení je do 10:00 v den odjezdu. Pozdní odhlášení je možné po dohodě s hotelem a za poplatek

21. Celý hotel je nekuřácký. Porušení tohoto nařízení a kouření v pokoji či prostorách hotelu opravňuje Hotel, aby Hostovi naúčtoval penále ve výši 500 EUR za vyčištění pokoje či prostor Hotelu. Kouření je možné pouze na balkónech a před Hotelem na místě k tomu vyhrazeným. V případě neuhrazení částky je Hotel oprávněn účtovat odpovídající částku z platební karty hosta.

22. V rozmezí od 22:00 a 6:00 je doba nočního klidu. Chování, které vede k rušení ostatních hostů v době nočního klidu, je přísně zakázáno (zahrnuje hlasitý poslech hudby, křik v pokojích, chodbách a další rušivé chování). V případě vážné porušení tohoto pravidla je host povinen uhradit hotelu smluvní pokutu až do výše 400 EUR dle požadavku hotelu nebo, v nutných případech, volat policii.

23. Psi mohou být ubytováni na základě potvrzení Hotelu za poplatek 150 CZK/den. Jiná zvířata v hotelu bez výslovného písemného souhlasu hotelu ubytována být nesmí. Případná znečištění a poškození zařízení pokoje zvířetem je povinen uhradit host, a to na základě vyčíslení hotelu, nejpozději do ukončení ubytování hosta na hotelu.

 

PRÁVA A POVINNOSTI HOTELU:

24. Hotel je povinen pro Hosta zajistit ubytování na základě předem dohodnutých služeb, které odpovídají standardu

25. V případě, že Hotel nemůže z objektivních důvodů, případně z důvodu vyšší moci Hosta ubytovat na základě předem vytvořené a potvrzené rezervace, Hotel má povinnost zajistit pro Hosta adekvátní ubytování v jiném ubytovacím zařízení stejné, či vyšší kategorie .

26. Hotel je oprávněn zadržet věci ve vlastnictví hosta , a to až do úplného vyrovnání všech pohledávek hotelu vůči hostovi.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

27. Tyto podmínky jsou platné od 1.1.2022 a Hotel si vyhrazuje právo jejich změn a Host je povinen se řídit těmito aktuálními podmínkami.

28. Hotel shromažďuje osobní údaje Hosta pouze po dobu nezbytně nutnou do ukončení poskytování sjednaných služeb a tyto údaje neposkytuje dalším osobám.

 

KONTAKT PLATEBNÍ BRÁNY

ComGate Payments, a.s.
AUPARK, Gočárova třída 1754 / 48b, 500 02  Hradec Králové
e-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267

 

V Mladé Boleslavi dne 01.01.2022

 

tichý penzion, který promlouvá autentickým a moderním designem

Ozvěte se nám

+420 773 769 896
info@viva-residence.cz

Viva Residence, s.r.o.
Viničná 153
293 01, Mladá Boleslav
IČ: 07929498

Další kontakty

Ochrana osobních údajů
Všeobecné obchodní podmínky


Viva Residence s.r.o.